สพปชัยภูมิ เขต 1 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

วันที่ 25 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุม 2  ..สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  จำนวน 19 คน โดยมีนายวิไล เบิบชัยภูมิ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานฯ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 ไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561  เพื่อให้ สพฐ. ต้องบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาโครงการดังกล่าวเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นี้