สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับโล่เชิดชูเกียรติ สพท.ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับโล่เชิดชูเกียรติ สพท.ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 จากนายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์  ทวารวดี จ.นครปฐม  ในที่ประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 25 – 27  กันยายน  2561