นร.รร.สันทรายวิทยาคม รับรางวัลคัดลายมือสำหรับเยาวชน จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2564 จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดังนี้

1. เด็กหญิงโสภา  คำมูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รับโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

2. เด็กหญิงนิภา วันคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา 8,000 บาท ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

ครูผู้ฝึกสอน นางประภาพร กมลสมัย และนางสาวรัชนก เรียนคำ