คว้าแชมป์และรองแชมป์วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำนักเรียนเข้ารับรางวัลการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ ชนะเลิศ ประเภททีมหญิง รับถ้วยพระราชทานฯ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เหรียญรางวัล เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภททีมชาย รับทุนการศึกษา จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร โดยมี พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ประธานกรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานฯ

รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม  ประเภททีมหญิง  นักกีฬายอดเยี่ยม เด็กหญิงกัญญาพัชร คุณมาศ   รับทุนการศึกษา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร นักกีฬาตัวตั้งยอดเยี่ยม เด็กหญิงณัฐธิดา บรรดาศักดิ์ รับทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร นักกีฬาสกัดกั้นยอดเยี่ยม เด็กหญิงธิดารัตน์ หล่าธรรม รับทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม นายคมสรร รามสุวรรณ รับทุนการศึกษา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร ประเภททีมชาย นักกีฬาตัวตั้งยอดเยี่ยม เด็กชายอาทิตย์  บุตรศรี  รับทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร  นักกีฬาสกัดกั้นยอดเยี่ยม เด็กชายธนานพ  โชคบันดิษฐ์  รับทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร