ครูกระบี่กว่า 1,000 คน ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

เมื่อวันที่ 16  มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมนพรัตน์ธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ได้จัดงานวันนครูจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 63  ปี 2562  เพื่อระลึกพระคุณบูรพาจารย์  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 09.00 น. พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยนายสมโภช  โชติชูช่วง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี  นายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี  ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน และอ่านสารวันครู  นายพญอม  จันนิ่ม ข้าราชการบำนาญ อ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ นางพัชรี  ชูมณี ครูอาวุโสนอกประจำการ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์รำลึกพระคุณครู ทำนองสรภัญญะ  นายยุทธนา  จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   ครูอาวุโสในประจำการ เป็นผู้นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกระบี่ทุกสังกัด เข้าร่วมกว่า 1,000 คน พร้อมกันนี้  ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติงานวันครู จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเภทครูผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการคัดเลือกฯ  ให้แก่ นางแก้วตา  ประภาส ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ และสิบเอกศิริชัย  มานะกุล ครู กศน.จังหวัดกระบี่  รางวัลครูผู้นำวิชาการ  (Head Teacher) ประเภทเข็มทอง นางแก้วตา  ประภาส ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประเภทเข็มเงิน นางสาวพัชรีย์ พงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนโชคชัยกระบี่   และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัลครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลครูดีศรีสังคม จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนกว่า 150 รางวัล เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี

นายสมโภช  โชติชูช่วง  ได้กล่าวย้ำให้ทุกภาคส่วนการศึกษา ร่วมมือร่วมใจพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของจังหวัดกระบี่ให้สูงขึ้น  เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและนานาชาติต่อไป