สพป.ระยอง เขต ๒ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา อ.แกลง จังหวัดระยอง นายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รักษาราชการแทนผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานพิธีวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒  แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประกอบด้วย นายวิทิต ลาวัลย์เสถียร ประธานมูลนิธิยากจนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง, นายประยูร เจริญชนม์ กรรมการมูลนิธินักเรียนยากจนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง, นายสมบูรณ์ ปาลสุทธิ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธินักเรียนยากจนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง และ ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล รองประธานสภาอบจ.ระยอง  พร้อมด้วย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง  ช่วงเช้าถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๓๐ รูป ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม และภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล การสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การกล่าวคำปฏิญาณ และการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นจำนวน ๑๘๓ ราย