สพป.เลย เขต ๒ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี

วันศุกร์ที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๗.๓๐ น.  ณ  ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้นำบุคลากรร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย  เดิมตรงกับวันที่  ๒๕ มกราคม มาตั้งแต่พ.ศ.๒๕๒๓ ได้เปลี่ยนมาเป็นวันที่ ๑๘ มกราคม ตามมติคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา  วันกองทัพไทย  เกิดขึ้นจากสงครามยุทธหัตถีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๓๕ ในครั้งนั้นพระเจ้านันทบุเรงได้ให้พระมหาอุปราชายกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยา  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทราบข่าว จึงยกทัพหลวงไปตั้งรับที่หนองสาหร่าย  ระหว่างที่การรบกำลังดำเนินอยู่นั้น ช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเอกาทศรถก็ได้ไล่ล่าศัตรูไปจนออกนอกเขตแดน จนทำให้ทั้งสองพระองค์ตกไปอยู่ในวงล้อมของศัตรูโดยไม่รู้ตัว ท้ายที่สุดพระองค์ก็สามารถกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะอย่างสมพระเกียรติ และนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีกองทัพใดกล้ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกเลย  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  หมั่นทำความดีและดูแลบ้านเมืองให้สงบสุข  ที่สำคัญที่สุดคือ ความสามัคคี เพื่อที่เราจะได้อยู่กันอย่างสงบ และเพื่อตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทยของเราให้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้  โดยมี นายประยูร  อรัญรุธ  นายอำเภอวังสะพุง  เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรทั้งภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ประกอบพิธี