ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอกโกศล ประทุมชาติ)บรรยายพิเศษ การป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในระบบราชการ จ.แม่ฮ่องสอน

^^^เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในระบบราชการ บรรยายโดยท่าน พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ณ ห้องประชุมอาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ  ไกรสร  สิงหนาท   ภาพ /  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว +++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน