ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปีการศึกษา 2565 (ประกาศผลการคัดเลือก)

หนังสือ ศธ 04006/ ว 3077 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบนี้

รายละเอียดหนังสือ ศธ 004006/ ว 3077 และรายละเอียดและผลการคัดเลือก