สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดทำคลิปวีดีโอการบริหารการจัดการเรียนการสอน ๖ รูปแบบ ในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ ๒๐ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ดำเนินการจัดทำคลิปวีดีโอการบริหารการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ๖ รูปแบบ ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดย นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้เกียรติในการจัดทำคลิปวีดีโอดังกล่าวโดยทีมงานประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี