สพป.ตาก เขต 1 มอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น เหตุไฟไหม้บ้านนักเรียน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู  เดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารและสิ่งของที่จำเป็นเบื้องต้น และเงินจำนวนหนึ่ง มอบให้กับครอบครัวของนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น อ.เมือง จ.ตาก  ที่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านทำให้ทรัพย์สินเสียหายทั้งหลัง ส่งผลให้นักเรียนไม่มีที่พักอาศัยและขาดแคลนเครื่องใช้จำเป็นพื้นฐาน

.