สพป.ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต โดยการมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ราย คือ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นางจำรัส มีลาภ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนางเยาวดี เฉลียว นักทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สพป.ระยอง เขต ๒