โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศิษย์ (เวทีเสวนา) และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ เครือข่ายสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์ สพม.พงภกรน

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศิษย์ (เวทีเสวนา)​ และยกย่องเชิดชูเกียรติ มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ของเครือข่ายสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง  ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ในสถานการณ์​ New Normal และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรม และมีการ Online ไปยังโรงเรียนในสังกัดของจังหวัดระนองด้วย     เรวดี…ภาพ / ข่าว