สพป.พิษณุโลก เขต 2 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ อบอุ่น ประทับใจ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีงานวันเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “60 ปี มีคุณค่า น้อมวันทามุทิตาจิต” มอบเสื้อสามารถ ประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึกกล่าวแสดงมุทิตาจิต แก่ รอง ผอ.สพป. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น สร้างความประทับใจ แทนความทรงจำตลอดไป ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2