สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมใจเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ปี 2564

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วสันต์ ปานทอง นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.พิษณุโลก เขต 2