สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เพื่อมอบนโยบายภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1