รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร YFU เยอรมัน ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร YFU เยอรมัน ประจำปี 2562 รายละเียดดังไฟล์แนบนี้ รายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบโครงการแลกเปลีายน YFU เยอรมัน ปี 62