เลขาธิการ กพฐ. มอบโล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

***เลขาธิการ กพฐ. มอบโล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
—————————————————-
วันที่ 25 กันยายน 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ รางวัลโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติดีเด่น จำนวน 38 รางวัล รางวัลโล่เชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 25 รางวัล โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา จำนวน 36 รางวัล และรางวัลโล่โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 24 รางวัล ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
ฐิติมา ภาพ/ข่าว