แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายละเอียด ดังไฟล์แนบ หนังสือ ศธ 04001_ว354