“ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรม “ร้อยรัก รวมใจ สายใยผูกพัน” เพื่อรำลึกคุณงามความดีและร่วมส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมจัดกิจกรรม “ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน” เพื่อรำลึกคุณงามความดีและร่วมส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔ คน คือ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส.อ.สมศักดิ์ กะการัมย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางยุบล ผิวผ่อง พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔ โดยกล่าวขอบคุณทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังแรงกาย แรงใจ ในการรับราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในสำนักงาน เข้าสู่ถนนสายที่ ๖๑ ได้อย่างสง่างาม