สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ก้าวสู่สำนักงานอัตโนมัติด้วย Smart CPM2

วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสายทอง สายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Smart CPM2) โดยมี นายมานพ ปัทมปราณี ผอ.กลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงานและมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย,ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด กว่า 70 คน เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วราวไม่ว่าจะเป็นใคร จะอยู่มุมไหนของโลก ก็สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความก้าวหน้าของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกไว้ด้วยกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนำระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Smart CPM2) มาใช้เพื่อนำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

 

โดยจัดอบรมเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 หลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 รุ่นที่ 2 สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน หลักสูตร ครึ่งวัน อบรมในวันที่ 21 มกราคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์สำนักงาน และประหยัดทรัพยากรกระดาษ, สามารถค้นหาเอกสารหรือหนังสือราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเพิ่มความสามารถในการทำงานโดยสามารถใช้งานระบบได้ทุกที่ทั่วโลก