ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกะทู้วิทยา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

+++++วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยนายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกะทู้วิทยา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โดยมาผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ แนะนำเดินเยี่ยมชมอาคารเรียนและบริเวณรอบๆพื้นที่ของโรงเรียน  เรวดี…ภาพ/ ข่าว