สพม.เลย หนองบัวลำภู ประเมิน รอง.ผอ.รร.รอบ 1 ปี

เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เลย หนองบัวลำภู ประธานและคณะกรรมการประกอบด้วย ดร.สมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ นายสุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ร่วมกันทำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด รอบระยะเวลา 1 ปี จังหวัดเลย 17 คน จังหวัดหนองบัวลำภู 18 คน รวม 35 คน ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.เลย หนองบัวลำภู

………………………………………………….

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1IE9Nfk8AMK_8lhP4kLezCeQY4s7q6pTA?usp=sharing