นักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการฉีดวัคซีนวันแรก“Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

5 ตุลาคม 2564  ดีเดย์ “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอลับแล โดย นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานลั่นระฆังโรงเรียน เพื่อเป็นการแสดงถึงการเริ่มฉีดวัคซีนของนักเรียนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไปในจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความชื่นชม ให้กำลังใจกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งวันนี้เป็นการรับการฉีดวัคซีนของนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปในสถานศึกษาเขตอำเภอลับแล  โดย นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธีลั่นระฆังโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดอุตรดิตถ์ และรับการรายงานข้อมูลการนำนักเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ จากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง โรงเรียนนานกกก และโรงเรียนบ้านห้วยใต้ รวม 72 คน ซึ่ง นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการเข้ารับการฉีดวัคซีนของนักเรียนในสังกัดและให้กำลังใจทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจากทั้ง 4 โรงเรียนดังกล่าว