ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

5 ตุลาคม 2564  นายมงคล  มารุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) โดยมี นายศักดา แป้นไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5(วัดตลิ่งต่ำ) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รายงานข้อมูลพื้นฐาน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในพื้นที่ตั้งของโรงเรียน รวมถึงผลกระทบต่อโรงเรียน ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน และขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบ ติดตามการเรียนของนักเรียน ณ ที่พัก ซึ่งนักเรียนจะมีความพร้อมในการเรียนไม่เหมือนกัน นักเรียนบางคนอาจมีข้อจำกัดในการเรียน เช่น ระบบสันญาณ Internet ไม่พร้อม สมาร์ทโฟนไม่พร้อม โทรทัศน์ไม่มี หรือมีเครื่องเดียว แต่มีบุตรหลานที่ต้องเรียนจากสื่อทางโทรทัศน์หลายคน เป็นต้น และชื่นชมที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดูแลโรงเรียนให้มีสภาพเป็นปัจจุบัน สะอาด เรียบร้อย แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มิได้มีการจัดการเรียน Onsite  พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และแนวคิดในการทำงานกับคณะครูเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไป