สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมประธานศูนย์/อำเภอ และนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์/อำเภอ และนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมนี้ได้กล่าวต้อนรับ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1