นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าไหว้ขอพรพระพรมงคลวัฒน์ พระพุทธรูปประจำ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เพื่อความเป็นศิริมงคลในการย้ายมาดำรงตำแหน่ง

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าไหว้ขอพรพระพรมงคลวัฒน์ พระพุทธรูปประจำ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลในการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1