คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 79 มอบสิ่งของ เครื่องกันหนาวให้นักเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1

   นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำด้วน และผู้ปกครอง ประชาชนบ้าน   น้ำด้วน ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 79 นำโดยพลเรือตรีสิทธิชัย ต่างใจ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ที่มาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยการมอบสิ่งของ หนังสือเรียน เสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาว ข้าวสาร และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำด้วน อ.เมือง จ.ตาก.

โรงเรียนบ้านน้ำด้วน อ.เมือง จ.ตาก.