ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และตรวจเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และตรวจเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพื่อชี้แจง และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//// ปาริชาติ  อาจสำแดง ภาพ / ข่าว