สพป.ตราด ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้ออกกำลังกายตามความสามารถของตนเองและเกิดประสิทธิผล ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด