สพป.กรุงเทพมหานคร และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส่งมอบ“ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19”

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.ยุทธนา สำราญกิจ และนางสาวชมกมล หาพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) มอบ“ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19” ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และเขต 2 เพื่อส่งมอบให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วัฏจักร ประมวลศิลป์