ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของนักเรียน

ระหว่างันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมกับนายอำเภอและสาธารณสุขอำเภอกันทรารมณ์ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ของนักเรียน ณ โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม และ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ จ.ยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร (see all)