ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนรัง และมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนบ้านโนนรัง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา (ในการนี้มีมาตรการป้องกันโรคระบาดโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด)

นายสังคม พระไตรยะ
Latest posts by นายสังคม พระไตรยะ (see all)