ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เปิดศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล

      วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเจาะไอร้อง ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาและภาษาอื่นๆ เพื่อการสื่อสารที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของชุมชน ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในชุมชน/หมู่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ