ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ทีมบริหารเข้าคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา นายอดุลย์ ภูปลื้ม และนายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 เข้าคารวะนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เนื่องในโอกาสในการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมนี้ได้เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์