รมว.ศธ มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการพร้อมมอบนโยบาย

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อคุณสมบัติสำคัญของการประเมินตนเองที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เข้าการประชุม ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ทราวดีจังหวัดนครปฐม