ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจ ลูกๆ นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

12 ตุลาคม 2564  นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร เยี่ยมให้กำลังใจ ลูกๆ นักเรียนในสังกัดช่วงอายุ 12-18 ปี ที่พร้อมใจเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ป้องกันโรคโควิด-19  ณ หอประชุมโรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย  โดยมี นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย  ตรวจเยี่ยมการดำเนินการพร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ และนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ โดย นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัยได้ร่วมหารือถึงการจัดสรรวัคซีนในรอบต่อไปให้กับนักเรียนในสังกัดที่อยู่ในช่วงอายุ 12 – 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในรอบนี้ ซึ่งเป้าหมายนักเรียนต้องได้รับการฉีดวัคซีน 100%  เพื่อเตรียมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายที่จะให้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite ในภาคเรียนที่ 2/2564  แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงความต้องการของผู้ปกครองเป็นสำคัญ ซึ่งจากการที่ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองว่าการเรียนในรูปแบบ Online, On hand, On Air และ On Demand ไม่ได้ผลเท่าที่ควร การเรียนการสอนที่โรงเรียนจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกัน Covid-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด โดยในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จะนำบุคลากรในสังกัดลงพื้นที่เพื่อประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 THAI STOP COVID-19 แบบปูพรมครบ 100 % ของโรงเรียนในสังกัดให้เสร็จสิ้นในวันเดียว