สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมบุคลากรสรุปผลการดำเนินงาน แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ. สพป. พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณโรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก