++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ++ +++

<<<<วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 สำนักงานลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ พร้อมบุคลากรทางการลูกเสือได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”  ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำให้ลูกเสือและเนตรนารีได้เป็น “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” ซึ่งเป็นลูกเสือที่มีจิตใจเปี่ยมไปด้วยความรักและความศรัทธาในความเป็น “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” มีพลังกาย พลังใจพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมและชุมชน ตามทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของลูกเสือแต่ละคน  โดยมีนางพุฒชาด  จันทร์ดำ  อดีตหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายเรืองยศ ปันศิริ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน/วัชระ อรัญภูมิ,พิเชษฐ์ กันทาหอม ภาพข่าว// ธีรธิดา พรหมมาแบน  รายงาน////

ธีรธิดา พรหมมาแบน