สถานศึกษาร่วมการจัดตั้งศูนย์รับวัคซีนโควิด-19

โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์ ” อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย        นายสุริยันต์ คะเณวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมการจัดตั้งศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 อำนวยความสะดวกด้าน อาคารสถานที่ในการรับวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์ ” อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุริยันต์ คะเณวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” ร่วมการจัดตั้งศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 อำนวยความสะดวกในด้านอาคารสถานที่ในการรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิต้านทานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ชาวชุมชนในตำบลบ้านยาง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” ลดการแพร่ระบาด ลดอาการความรุนแรงจากการติดเชื้อ และลดการเสียชีวิตลงได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ และบุคลากรทางการแพทย์จากอำเภอลำปลายมาศ