การคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม  นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เยี่ยมพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ในครั้งนี้ด้วย ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งการดำเนินการคัดเลือกเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๖ โรงเรียน เอกประถมศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน เอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๕ โรงเรียน เอกปฐมวัย จำนวน ๕ โรงเรียน เอกสังคมศึกษา จำนวน ๒ โรงเรียน เอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ โรงเรียน เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๑ โรงเรียน เอกพลศึกษา จำนวน ๒ โรงเรียน เอกศิลปะ จำนวน ๑ โรงเรียน เอกเกษตรกรรม จำนวน ๑ โรงเรียน เอกสุขศึกษา จำนวน ๑ โรงเรียน และเอกดนตรีศึกษา จำนวน ๑ โรงเรียน