สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม กศจ.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และ สพม.บุรีรัมย์ โดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘ คน ณ ห้องประชุมรวมใจเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์