+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการประเมินและการประกันคุณภาพแนวใหม่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน +++

^^^วันนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นำโดยผอ.รุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร   ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   พร้อมด้วยคณะทำงานบูรณาการของสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   จัดประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อสื่อสารความเข้าใจการประเมินและการประกันคุณภาพแนวใหม่    เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

///  โดยท่านสมภูมิ  ธรรมายอดดี   รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมประชุมพัฒนา  จำนวน 29  คน ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 22 – 23  มกราคม 2562   ณ  ห้องประชุม 1  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ++ธีรธิดา   พรหมมาแบน  ข่าว++++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน