ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท ทั่วประเทศ ผ่านระบบVideo Conference

19 ตุลาคม 2564  ที่ห้องชาลวัน ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ผอ.สพท ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)