ผอ.เขต นำทีมผู้บริหารเข้าพบ อดีต รมว.คมนาคม การปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน  ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าพบ อดีต รมว.คมนาคม เพื่อขอคำชี้แนะแนวคิด หลักการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จบนความพอเพียง

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำทีมผู้บริหารเข้าพบ นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อขอคำชี้แนะ แนวคิด หลักการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งประกอบด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ นายวินัย จันทะเมนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชำนิ  และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑