สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและรับนโยบายแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

ธนารัตน์ สีหลิ่ง
Latest posts by ธนารัตน์ สีหลิ่ง (see all)