ผอ.สพป.กระบี่ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ผอ.สพท. ครั้งที่ 2

         วันที่ 19  ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นำทีมบริหาร สพป.กระบี่  ประกอบด้วย นายชัยยงค์  ตุลารักษ์  นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์  และนางสาวจิรชยา  คงแสนคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม  และผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมนำเสนอผลงาน  จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย นายสุเทพ  เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่  นายชุมพล  อมตวิยานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ  และนางจิระพันธ์  สาดสูงเนิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประสงค์  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพท.    ได้แก่ นายชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ประธานกรรมการ  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู    อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 กรรมการ  นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมและและเลขานุการ และนางณัฐจารักษ์  โสมติด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ผู้ช่วยเลขานุการ ที่เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของนายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  รอบ 1 ปี ครั้งที่ 2