สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมประธานศูนย์/อำเภอ และนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์/อำเภอ และนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและรับนโยบายแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

ธนารัตน์ สีหลิ่ง
Latest posts by ธนารัตน์ สีหลิ่ง (see all)