สพม.พงภกรน รับชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ.และประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพังงา

เช้าวันพุธที่  20 ตุลาคม 2564  ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.พงภกรน และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดพังงา ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนและพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2564  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา  จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหาร สพฐ. และนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ และจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  และหลังจากนั้นได้มีการประชุม พูดคุย ปรึกษาหารือ การดำเนินการบริหารจัดการศึกษา โดยนางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมผ่าน VDO Conference จากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง และมอบหมายให้นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมเขางุ้ม  สพม.พงภกรน    เรวดี…ภาพ/ข่าว