มาชมครูสุวิทย์ สารเงิน ร.ร.เลยพิทยาคม สพม.19 ลำแมงตับเต่าไทเลย(หมอลำไทเลย) ทางช่อง workpoint

ครูสุวิทย์ สารเงิน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ร่วมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทเลย (จังหวัดเลย) กับชุดการแสดงลำแมงตับเต่าไทเลย (หมอลำไทเลย) ในรายการไมค์ทองคำ หมอลำฝั่งเพชร 2 ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 23 workpoint  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562